מוצרים

Taxonomy WebPart סינון רשימות/ספריות בדף SharePoint
ע"י בחירת צומת בעץ המוצג.
ActiveDirectory
Sync
סינכרון בין רשימת SharePoint
לבין פריטי המשתמשים
ב-Active Directory
Risk Matrix מטריצת ניהול סיכונים
מתבססת על הנתונים שהוזנו
בטבלת הסיכונים ב-PWA
Birthday List רשימת תאריכי ימי הולדת
של צוות העובדים
Cascading Lookup
Field
שדה מותאם המאפשר יצירת
"טפסים חכמים" המכילים תלות
בין רשימות שונות
Document Link
Field
שדה מותאם המאפשר יצירת
Attachment בתוך ספריית
SharePoint
File Uploader העלאת מסמכים לתיקיית
SharePoint ממחשב מקומי
ללא צורך לגלוש לאתר

Featured Apps for SharePoint