Sharegate- ניהול והסבת SharePoint

Sharegate- כלי לניהול והסבת SharePoint

 

הסבה (Migration)

תוכנת ה- Sharegate מתוכננת לבצוע מיגרציה מתוך מערכת ה- SharePoint  ו- Office 365.
ניתן להסב כל אתר יחד עם המידע שקיים בו או חלקים נבחרים ממנו: אתרים, ספריות, רשימות, תיקיות, זרימת עבודה (workflow), מסמכים, טפסים ועוד.

 

אבטחה

המערכת מאפשרת לקבל מבט-על על מערכת אבטחת האתר. ניתן בקלות להבין למי יש גישה לחלקים השונים של האתר. כמו כן, ניתן לשלוט באישורי האבטחה online, בלי הבדל אם המשתמש משתמש במערכת ה- SharePoint  ה- Office 356 או שתיהן בו זמנית.

דוחות

במערכת ה- Sharegate ישנם 30 דוחות מובנים. לדוגמא: Audit report, Inventory report , דו"ח הרשאות לפי משתמש ועוד.  הדוחות מאפשרים גישה קלה וממשק עבודה נח למנהלי IT ומשתמשי המערכת. ניתן להשתמש בדו"חות המובנים וכן לבנות דו"חות באופן עצמאי.


ניהול תוכן

Sharegate  מנגישה את ה Office 365- וה- SharePoint ומאפשרת עבודה קלה במיפוי, ועריכת התכנים במערכות אלה. 

 לפרטים ומחירים ניתן לפנות ל: info@sharepoint.co.il או בטלפון 03-9017021